اخبار

اخبار

1400/06/06 در ساعت 12:00:00

افتتاح کارخانه مهرسام دارو در شهرک صنعتی بهارستان کرج

مراسم افتتاحیه کارخانه مهرسام دارو

ادامه مطلب
افتتاح کارخانه مهرسام دارو در شهرک صنعتی بهارستان کرج
1399/11/16 در ساعت 12:00:00

بازدید دکتر میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی

بازدید معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی از سایت تولیدی شرکت مهرسام دارو

ادامه مطلب
بازدید دکتر میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی
1399/11/14 در ساعت 12:00:00

بازدید دکتر علی شریف اعلم، مدیر محترم اداره مواد اولیه دارویی

بازدید مدیر اداره مواد اولیه دارویی از سایت تولیدی شرکت مهرسام دارو

ادامه مطلب
بازدید دکتر علی شریف اعلم، مدیر محترم اداره مواد اولیه دارویی
1399/11/11 در ساعت 12:00:00

بازدید مهندس فرامرز اختراعی، رئیس محترم هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارو

بازدید رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی از سایت تولیدی شرکت مهرسام دارو

ادامه مطلب
بازدید مهندس فرامرز اختراعی، رئیس محترم هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارو
1399/10/04 در ساعت 12:00:00

بازدید دکتر سورنا ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از سایت تولیدی شرکت مهرسام دارو

ادامه مطلب
بازدید دکتر سورنا ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری
1399/09/30 در ساعت 12:00:00

بازدید دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون محترم وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو

بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از سایت تولیدی شرکت مهرسام دارو

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون محترم وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو
1399/05/21 در ساعت 12:00:00

بازدید دکتر مهدی الیاسی، معاون محترم سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازدید معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سایت تولیدی شرکت مهرسام دارو

ادامه مطلب
بازدید دکتر مهدی الیاسی، معاون محترم سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
1399/04/12 در ساعت 12:00:00

بازدید دکتر مصطفی قانعی، دبیر محترم ستاد توسعه زیست فناوری

بازدید دبیر ستاد زیست فناوری از سایت تولیدی شرکت مهرسام دارو

ادامه مطلب
بازدید دکتر مصطفی قانعی، دبیر محترم ستاد توسعه زیست فناوری
افزودن ماژول جدید
0%