بوپرنورفین

بوپرنورفین هیدروکلراید

شرح محصول شرح محصول
شرح محصول

بوپرنورفین هیدروکلراید یک آگونیست جزئی گیرنده مواد مخدر و یک آنتاگونیست گیرنده اپیوئید کاپا می باشد که برای درمان دردهای شدید مورد استفاده قرار می گیرد. بوپرنورفین جذب گوارشی ضعیفی دارد و بنابراین به عنوان قرص زیرزبانی فرموله می شود. در سالهای اخیر، نوع جدید از فرمولاسیون بوپرنورفین هیدروکلراید توانسته است مجوزهای لازم را از سازمان غذا و داروی آمریکا دریافت نماید که این فرمولاسیون جدید شامل پچ ترانس درمال، ایمپلنت، تزریق زیرجلدی و محلول با انتشار طولانی مدت است. بوپرنورفین دارای تعدادی از خواص فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک منحصر به فرد است که آن را به یک ماده ترجیحی برای درمان شرایطی که نیاز به دوزهای بالای مواد مخدر قوی دارند، تبدیل می کند.

ساختار مولکولی ساختار مولکولی
ساختار مولکولی

افزودن ماژول جدید
0%