بازدید دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون محترم وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو

1399/09/30 در ساعت 12:00:00

بازدید از سایت تولیدی مهرسام دارو

بازدید دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون محترم وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو


نظر جدید