بازدید سفیر تام الاختیار جمهوری بلاروس در ایران، جناب آقای دمیتری کالتسوف، از شرکت دانش بنیان مهرسام دارو

1400/08/01 در ساعت 12:00:00

بازدید سفیر بلاروس

بازدید سفیر تام الاختیار جمهوری بلاروس در ایران، جناب آقای دمیتری کالتسوف، از شرکت دانش بنیان مهرسام دارو
نظر جدید